Under hösten skall vi utföra fjärrvärmearbeten på uppdrag av Sandviken Energi.