På uppdrag av Sandvik Coromant skall vi färdigställa markplaneringen framför huvudentren med parkeringar, vägar, markstensläggningar m.m. Projektet färdigställs innan vintern.