På uppdrag av Sandviken Energi har vi erhållit kontrakt att utföra fjärrvärmeledningar inom AB Sandviks industriområde. Projektet startas omgående och beräknas klart i höst.