På uppdrag av Gavlefastigheter skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för upprustningen av Sörbyskolan. Projektet startas i vinter 2015 och pågår till 2017-2018.