På uppdrag av Lönn o Söner skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för ett nytt ställverk/pumphus inom Sandviks industriområde. Projektet startas i höst 2015.