På uppdrag av Sandvik skall vi utföra mark- och va-arbeten för den nya industrilokalen Skarvborr.

Projektet startas v. 43