Ny fastighet uppförs på Mosaiken och denna gång för Jysk. Projektet startas omgående med projektering.

Grundläggningsarbeten och byggnationen beräknas starta i januari 2016. Inflyttning sker hösten 2016.