På uppdrag av Sandnet utför vi optokanalisation inom Seestaden i Sandviken. Projektet pågår under oktober.