På uppdrag av Gästrike vatten skall vi utföra en ny dagvattenledning i Regementsvägen. Projektet startar inom kort och beräknas klart till årsskiftet.