På uppdrag av Lönn o Söner kommer vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för en ny carport vid Sandviken Energis kontor i Sandviken. Projektet startar under hösten 2015.