Fotbollsplan i Västanbyn

Som en del i byggnationen av BJ Arena ingår att iordningställa en fotbollsplan i Västanbyn