På uppdragav Fastec kommer vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för den fortsatta utbyggnaden av Valbo Köpstad Etapp 3. Projektet startar under hösten 2015 och beräknas klart till hösten 2016.