På uppdrag av Falu kommun skall vi utföra etapp 2 av skateboardparken i Falun. Projektet startas våren 2016.