På uppdrag av MEJ Bygg skall vi på totalentreprenad utföra grundläggning- och finplaneringsarbeten för en ny förskola på öster i Gävle. Projektet startas under 2016.