På uppdrag av Huurre skall vi utföra markarbeten till den ny ispisten i Hofors ishall. Projektet pågår under våren.