På uppdrag av Midroc skall vi utföra markarbeten för nya belysningsmaster och kabelarbeten vid Anderbergs konstgräsplan.