På uppdrag av Tekniska kontoret i Sandviken skall vi utföra markarbeten för den nya cirkulationsplatsen till Tuna-området. Projektet startas i vår och beräknas klart i höst 2016.