På uppdrag av Stena Metall skall vi utföra markarbeten för ny oljeavskiljning vid deras site i Gävle Hamn.