På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra markarbeten, fjärrvärme, va-arbeten, markvärme samt finplaneringsarbeten för den nya centrumförnyelsen. Projektet startar omgående och pågår till hösten 2017.