På uppdrag av Sandvik skall vi utföra de förberedande arbetena med va-ledningar, surtavlopp och en Arlandabana till det nya Betningsverket inom Sandvik i Sandviken. Projektet startar omgående och pågår till september.