På uppdrag av Fastec Sverige AB skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten inkl. sprängningsarbeten för en ny kontorsfastighet. Projektet påbörjas i maj och avslutas under våren/sommaren 2017.