På uppdrag av Holmgren Bygg skall vi utföra ny skolgård för Engelska skolan i Falun. Projektet startar under sommaren och är klart hösten 2016.