På uppdrag av Tekniska kontoret i Gävle skall vi anlägga en ny väg vid Prästskogen i Gävle.

Projektet påbörjas försommaren 2016 och beräknas klart hösten 2016.