På uppdrag av Tekniska kontoret skall vi anlägga en ny GC-väg längs trädallén på Nygatan. Projektet startar under sommaren och beräknas klart i höst 2016.