På uppdrag av HMB skall vi utföra grundläggnings- och markarbeten vid Mikaelsgården i Valbo