På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra fjärrvärme arbeten längs Sveavägen. Projektet startas i augusti och beräknas klart i december 2016.