På uppdrag av Gästrike Vatten skall vi lägga en ny dagvattenledning vid Sörby IP. Projektet startas omgående och beräknas klart i augusti.