På uppdrag av Kusbo Fixarn skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för en ny kontors- och industrifastighet på Bredmossen i Sandviken. Projektet startar i augusti och beräknas klart till årsskiftet.