På uppdrag av Gästrike Vatten skall vi renovera spill- och vattenledningar i Valbo. Projektet innefattar schakter, rörläggningar, relining, rörspräckning. Projektet kommer pågå under hösten 2016.