På uppdrag av Gästrike Vatten skall vi utföra ny dagvattenledning i Strömsbro. Projektet pågår under oktober 2016.