På uppdrag av Gävle Kommun skall vi utföra exploateringsarbeten för ett nytt bostadsområde i Gävle.

Projektet startar under hösten 2016 och beräknas klart under våren 2018. Projektet innefattar vägar, va, el och fjärrvärmearbeten.