På uppdrag av Prenova skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för de kommande bostäderna vid Kv. Sågbocken vid Sörby i Gävle. Projektet startas under hösten 2016 och beräknas klart under 2018.