På uppdrag av Sjöfartsverket skall vi ansluta Bönans Lotsstation till det kommunala VA-nätet med vatten och avlopp. Projektet kommer pågå under hösten / vintern 2016.