Skanska i Gävle har gett oss förtroendet att utföra mark- och grundläggningsarbeten för de nya bostäderna på Timmermansgatan i Gävle. Projektet startar under första delen av 2017.