På uppdrag av Pierre Entreprenad skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för en ny UV-barriär inom Sätra vattenverk. Projektet startas under november och är klart under våren 2017.