På uppdrag av Gävle Kommun skall vi utföra exploatering av vägar och infrastruktur för nytt bostadsområde.

Projektet startar i vinter och skall vara klart under 2018.