På uppdrag av Sandvik har vi under hösten utfört mark- och grundläggningsarbeten för den nya vätgasstationen.