I samarbete med Byggtec och Gavlefastigheter har vi fått uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten för upprustningen av Valbobadet. Projektet startar efter årsskiftet 2016/2017.