På uppdrag av Pierre Entreprenad AB skall vi utför grundläggningsarbeten för ny entre vid Skogmursskolan. Projektet startar i December