På uppdrag av MEJ Bygg skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för nya ställverk och byggnader.