På uppdrag av Prenova kommer vi utföra grundläggnings- och markarbeten för de nya bostäderna på Murengatan. Projektet startar under vintern 2017.