På uppdrag av HMB kommer vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för Prolympias nya skola i Gävle.

Projeket startar under våren 2017 och beräknas klart sommaren 2018.