På uppdrag av HMB kommer vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för den nya samlokaliseringen av GFAB vid Kungsbäck. Projektet startar vår 2017 och beräknas klart under 2018