På uppdrag av Falu Kommun kommer vi utföra förlängningen av vägarna Järnstigen och Svavelstigen i Falun.

Projektet startar i vår och beräknas klart under 2017.