På uppdrag av Gävle Kommun skall vi utföra en ny större lekplats i Andersberg. Projektet startar i sommar.