På uppdrag av Gästrike Vatten skall vi utföra anläggande av nya va-ledningar i Gårdskär. Projektet startar sommaren 2017.