På uppdrag av Gävle kommun skall vi utföra exploateringsarbeten i Engesvik i Gävle. Projektet startar sommaren 2017 och beräknas klart under hösten 2017.