På uppdrag av Sandvik skall vi utföra renovering av befintliga avloppsledningar intill Betning 2016.

Projektet startar under sommaren 2017.