På uppdrag av Gavlefastigheter skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för ny- och tillbyggnad av Stigslundsskolan i Gävle. Projektet startar under sommaren 2017.