På uppdrag och i samarbete med OBOS Mark AB kommer vi utföra mark- och exploateringsarbeten för nya bostäder i Sandviken, Norra IP Etapp 2. Projektet starar omgående med projektering och byggstart beräknas i oktober 2017.

Första inflyttningarna beräknas ske under våren- och sommaren 2018.